הזמן מקום

מעשנים?
h
i
j
b

אוכל

א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
א
ENGLISH